Communities. Country: Nigeria. State: Kaduna. LGA: Kajuru. Ward: Kasuwan Magani

Dutsen Gaiya I
Dutsen Gaiya Ii
Gurgu
Gwaraya
Hayin Sarki Roro
Ikpaqhulu Ii
K/Magani I
K/Magani Ii
K/Magani Iii
Makurdi I D/Gaiya
Makurdi Ii D/Gaiya
Rafin Roro
Sabon Gari
Sabon Gari K/Magani
Sabon Gari R/Roro
Sabon Garin R/Roro
Tudun Mashaya
Tudun Wada
Unguwan Afaka
Unguwan Arewa
Unguwan Danyaya
Unguwan Dayyabu
Unguwan Hakimi
Unguwan Husseini
Unguwan Kanawa
Unguwan Lidiya
Unguwan Nura
Unguwan Rimau
Unguwan Sabitu
Unguwan Sarkin/Noma
Unguwan Yarwusar
Unguwan Zango
Unguwan Afaka
Unguwan Arewa
Unguwan Dan Iro
Unguwan Danguzuri
Unguwan Dayyabu
Unguwan Gabas
Unguwan Hakimi
Unguwan Kanawa
Unguwan Lydia
Unguwan Mal. Husseini
Unguwan Mission I
Unguwan Mission Ii
Unguwan Rimau
Unguwan Sambo
Unguwan Sarkin –Noma
Unguwan Sarkin Pawa
Unguwan Yamma
Unguwan Zango