Communities. Country: Nigeria. State: Kaduna. LGA: Kaduna-North. Ward: Kabala

Adeyemo Women Police Barracks
Bakori Kabala
Costain 1 & 2 Kabala
Degel 1 & 2 Kabala
Gwanni Close Kabala
Kwaibati Kabala
Marafa D. Quarters Kabala
Marafa Estate Quarters
Marafa Kabala
Marafa North Kabala
Mijin Hyawa Road Kabala
Shooting Range Kabala
Ungwan Layin Mai Unguwan Kabala
Ungwan Liman General Pump
Ungwan Lungun Mai Kalangu Kabala
Ungwan Minna Road Kabala
Ungwan Polar Road Kabala