Communities. Country: Nigeria. State: Kaduna. LGA: Kaduna-North. Ward: Gaji

A.B.S. Gaji
Bube Gaji
Jama’a Gaji
Malam Mamuda
Ungwan Ardomanu Gaji
Ungwan Fadama Gaji
Ungwan Kigo I Gaji
Ungwan Yauri Gaji