Communities. Country: Nigeria. State: Kaduna. LGA: Sabon-Gari. Ward: Anguwan Gabas

Benin Street
Jeka Da Kwari
Sabon Layi
Unguwan / Alin Rakiya
Unguwan / Dogon Bauchi
Unguwan / Gabas
Unguwan / Gwaiba
Unguwan / Jaba