Places in Logo LGA, Benue State, Nigeria

Logo LGA, formerly part of Katsina Ala LGA, all of BEnue state, Nigeria is located between river Buruku and ZaKi Biam town.

The capital is Ugba. Other prominent towns include Anyiin, Abeda Shitile, Abeda Mbadyul and Gondozua

Logo LGA comprises 4 Tiv clans: Shitile, Ugondo, Turan and Tombo.

Places in Logo Local Government Area, Benue State, Nigeria
Mbagaku
Mbakine
Mbaiba
Mbayaesem
Mbaaza II
Mbikpuur I
Mbaador
Anyibeanyishi
Mbaikpuur II
Mbajinge
Mbazaai
Mbalam
Mbaidyo
Mbatima
Mbavese
Mbakyer
Mbakatyough II
Mbasubee II
Mbasubee II
Mbaaga
Mbainange
Mbayar I
Anyin
Mbayar II
Mbamondu
Mbayarkaa
Mbashor
Mbagba II
Mbangundu
Mbakar
Mbagba II
Utungwa
Mbaimase
Ikyanev
Mbakulaka
Mbakatyough II
Mbatyuav
Mbakutem
Mbakande & Others
Ukpen
Gyaakpajir
Abeda II
Mbaucher
Udam
Mbashaha
Mbawuhe
Mbakyamba
Mbaabaji
Mbamtom
Mbacher II
Akpajir
Mbagbaav
Mbaav
Mbabuu
Mbaage II & Others
Mbagapa
Mbagapa
Mbaikyum
Mbaiorka
Mbacham
Mbagwa
Mbakyor
Mbahyemsor
Ukum
Mbawagele
Mbashaha
Mbaageer & Others
Mbanaaki
Mbagbor
Mbakyanyam
Mbatsum
Azuma
Mbajoho
Mbaagan
Mbajinge – Tongov
Mbanima
Mbagerem
Mbaondo
Mbaasa
Mbalum
Mbamundu
Mbayem
Mbakwanji II
Asoom
Mbakur
Mbatyura
Mbabee
Disha
Ugba Town
Ugbilekula
Udiyor
Ujuul
Akovur
Mbayon
Luwanyam
Kaver
Mbagbanya & Others
Ugondozua
Mbahon
Abeda I