What the name Mbaise literally means

The name Mba-Ise literally means five law court areas.

The name was suggested and adopted for a political unit, a federation of some five Igbo clans near Owerri, Imo State. This happened during the colonial era.

The five clans are: Agbaaja, Ahiara, Ekwereazu, Ezinihitte and Oke Uvuru located in the three Local Government Areas, (Aboh Mbaise- Agbaaja and Okeuvuru, Ahiazu Mbaise-Ahiara and Ekwereazu and Ezinihitte Mbaise) in which there are about 81 Autonomous Communities.

Mbaise is a sub-group of Igbo ethnic group located in Imo state, south eastern Nigeria.

Mbaise people … 1
Mbaise people … 2
Mbaise people … 3

Meaning

In Igbo language Mbaise literally means “five towns”.

5 towns (clans) of Mbaise

The 5 towns (clans) that make up Mbaise are:

 1. Agbaja
 2. Ahiara
 3. Ekwerazu
 4. Ezinihitte and
 5. Oke-Uvuru

Mbaise’s 3 Local Government Areas

The towns constitute 3 Local Government Areas (LGAs) in Imo state, namely:

 1. Aboh Mbaise
 2. Ahiazu Mbaise and
 3. Ezinihitte Mbaise
Map of Imo State showing Local Government Areas (LGAs). The 3 LGAs of Mbaise are indicated

Festivals

The great “Abigbo” dance troupe, “Oji” Mbaise, which celebrates the significance of the kola nut, “Iri-ji” Mbaise, an annual celebration of the yam harvest – all are festivities for which Mbaise is well-known.

Culture, traditions and customs

Mbaise people have rich culture, traditions and customs. Some of the activities are:

 • Isu asusu Igbo
 • Igoo Orji
 • Iru Mgbede
 • Iwa Akwa
 • Iboo uzo
 • Ilu Nwanyi
 • Ntozu Oke
 • Igba ngba
 • Ijike njike ka onye Mbaise
 • Imuta otu esi agba egwu anyi dika
 • Agbigbo na Ogbongelenge