Dressing, fashion among Hausa men

TRADITIONAL WEARS

 • Shapka
 • Gare
 • Aska Biyu ‘Yar Galadima
 • Aska Takwas
 • ‘Yar Borno Mai Dawaki and Marar Dawaki
 • Sace
 • Aska Tara (Bula-Kura)
  1. Mai Cibiya
  2. Marar Cibiya
 • Wunduja with round neck

KAPTANS

 • Kupta
 • ‘Yar Moroko
 • ‘Yar Khartum (Jallabiya)
 • ‘Yar Jos – Long Kaptan with collar
 • ‘Yar Sabon Gari – With Long collar

‘YAR SHARA

 • Mai shiggai
 • ‘Yar Beti
 • ‘Yar Fage
 • ‘Yar Gola
 • Binjima

TROUSERS

 • Tsala Dan Katsina
 • Tsala Mai Hantse
 • Fanjama
 • Dan Itori (Dan Pakistan)