Tanzania districts: Population, land size and capitals

Districts of Tanzania by population, land size and capital

DistrictPopulationArea (Km²)Capital
Arumeru514,6512,896Akheri
Arusha281,60883Arusha
Babati302,2534,969Babati
Bagamoyo228,9679,842Chalinze
Bariadi603,6049,777Bariadi
Biharamulo409,3898,938Biharamulo Mjini
Bukoba Rural394,0206,993Bukoba
Bukoba Urban80,86880Bukoba
Bukombe395,29810,842Ushirombo
Bunda258,9302,782Bunda
Chake82,998332Chake Chake
Chunya205,91527,065Makongorosi
Dodoma Rural438,86614,004Dodoma
Dodoma Urban322,8112,576Dodoma
Geita709,0785,880Kalangalala
Hai258,9352,369Hai Mjini
Hanang204,6402,918Ganana
Handeni248,6336,112Chanika
Igunga324,0946,788Igunga
Ilala634,924210Ilala
Ileje109,8471,935Itumba
Ilemela264,873895Ilemela
Iramba367,0367,900Shelui
Iringa Rural245,03319,898Iringa
Iringa Urban106,371160Iringa
Kahama594,8919,461Kahama Mjini
Karagwe424,2875,450Kayanga
Karatu177,9513,300Karatu
Kaskazini ‘A’84,147470Mkokotoni
Kaskazini ‘B’52,492 Donge Mbiji
Kasulu626,7429,128Kasulu Mjini
Kati62,391854Koani
Kibaha131,2421,812Kibaha
Kibondo413,77715,722Kibondo Mjini
Kigoma Rural489,27111,545Kigoma
Kigoma Urban144,257128Kigoma
Kilindi143,7927,091Kilindi
Kilolo204,3726,804Ilula
Kilombero321,61113,577Ifakara
Kilosa488,19114,245Kilosa
Kilwa171,05713,920Kivinje Singino
Kinondoni1,083,913527Dar es Salaam
Kisarawe95,3234,464Kisarawe
Kishapu239,3054,334Kishapu
Kiteto152,29616,305Kibaya
Kondoa428,09013,210Kondoa
Kongwa248,6564,041Kongwa
Korogwe260,2383,756Korogwe
Kusini31,853 Kijini
Kwimba314,9253,599Ngudu
Kyela173,830791Kyela Mjini
Lindi Rural214,882 Lindi
Lindi Urban41,0757,846Lindi
Liwale75,12836,084Liwale Mjini
Ludewa128,1555,597Ludewa
Lushoto418,6523,500Lushoto
Mafia40,557518Kilindoni
Magharibi184,204 Mwanakwerekwe
Magu415,0053,070Magu Mjini
Makete105,7753,178Iwawa
Manyoni204,48228,620Manyoni
Masasi440,9878,940Masasi
Maswa304,4022,736Nyalikungu
Mbarali234,10116,000Rujewa
Mbeya Rural254,0692,334Mbeya
Mbeya Urban265,586185Mbeya
Mbinga403,81911,396Mbinga Urban
Mbozi513,6009,586Vwawa
Mbulu237,2803,316Mbulu Mjini
Meatu248,2148,871Mwanhuzi
Micheweni83,266 Micheweni
Misungwi256,1331,947Misungwi
Mjini205,870230Zanzibar
Mkoani92,473 Ngombeni
Mkuranga186,9272,432Mkuranga
Monduli184,51614,070Monduli Mjini
Morogoro Rural263,01211,711Morogoro
Morogoro Urban227,921260Morogoro
Moshi Rural401,3691,500Moshi
Moshi Urban143,79958Moshi
Mpanda410,45245,843Kashaulili
Mpwapwa253,6027,479Mpwapwa Mjini
Mtwara Rural204,1573,597Mtwara
Mtwara Urban92,156163Mtwara
Mufindi282,0716,177Mafinga
Muheza278,4054,818Majengo
Muleba385,1842,499Muleba
Musoma Rural329,8241,929Musoma
Musoma Urban107,85528Musoma
Mvomero259,3477,325Wami
Mwanga115,1452,170Mwanga
Nachingwea161,4737,070Nambambo
Namtumbo175,051 Namtumbo
Newala183,3442,126Luchingu
Ngara334,4094,428Ngara
Ngorongoro129,36213,460Ngorongoro
Njombe419,1159,868Njombe Mjini
Nkasi207,3119,375Kirando
Nyamagana209,806425Mwanza
Nzega415,2036,961Nzega Mjini
Pangani43,9201,019Pangani Magharibi
Rombo245,7161,482Tarakea Motamburu
Ruangwa124,0092,080Ruangwa
Rufiji202,00113,339Utete
Rungwe306,3802,454Bagamoyo
Same211,7385,730Same Mjini
Sengerema498,9933,335Sengerema
Serengeti176,05710,942Mugumu Mjini
Shinyanga Rural276,3934,212Shinyanga
Shinyanga Urban134,523548Shinyanga
Sikonge132,73321,000Sikonge
Simanjiro141,13618,851Orkesumet
Singida Rural400,37712,164Singida
Singida Urban114,853657Singida
Songea Rural156,93033,825Songea
Songea Urban130,860394Songea
Sumbawanga Rural371,74912,836Sumbawanga
Sumbawanga Urban146,842581Sumbawanga
Tabora Urban188,00520,104Tabora
Tandahimba203,8371,894Tandahimba
Tanga242,640474Tanga
Tarime490,7313,885Tarime
Temeke768,451656Temeke
Tunduru247,05518,778Mlingoti Magharibi
Ukerewe260,831640Kagera
Ulanga193,28023,681Mahenge
Urambo369,32921,299Urambo
Uyui281,101 Tabora
Wete102,060574Wete

Tanzania districts

As of 2021 Tanzania comprises 31 regions divided into 184 districts.

The districts are each administered by a district council.

Cities are separately administered by their own councils, and while administratively within a region, are not considered to be located within a district.

Reformation of Tanzania districts

Around 1972: Makete district created from Njombe.

1980: Meatu district created from Maswa.

1995: Bukombe district created from Kahama. Karatu district created from Mbulu. Mkuranga district created from Kisarawe.

Around 1995: Kilolo district created from Iringa Rural.

1996: Tandahimba district created from Newala.

1996-07: Misungwi district created from Kwimba.

Around 1998: Mbarali district created from Mbeya Rural.

2000: Kishapu district created from Shinyanga Rural.

2002: Kilindi district created from Handeni.

2002-07: Mvomero district created from Morogoro Rural.

2007-07-01: Mkinga district created from Muheza.

2012-03-02: Government created 19 new districts: Buhigwe (capital Buhigwe, created from Kasulu) Busega (capital Nyashimo, created from Magu)

Butiama (capital Butiama, created from Musoma)

Chemba (capital Chemba, created from Kondoa)

Gairo (capital Gairo, created from Kilosa)

Ikungi (capital Ikungi, created from Singida)

Itilima (capital Lagangabilili, created from Bariadi)

Kakonko (capital Kakonko, created from Kibondo)

Kalambo (capital Matai, created from Sumbwanga)

Kaliua (capital Kaliua, created from Urambo)

Kyerwa (capital Rubwera, created from Karagwe)

Mbogwe (capital Mbogwe, created from Bukombe)

Mkalama (capital Nduguti, created from Iramba)

Mlele (capital Inyonga, created from Mpanda)

Momba (capital Chitete, created from Mbozi)

Nyang’hwale (capital Kharumwa, created from Geita)

Nyasa (capital Mbamba Bay, created from Mbinga)

Uvinza (capital Lugufu, created from Kigoma)

and Wanging’ombe (capital Igwachanya, created from Njombe).